ccc ` 1

Eerlijk delen?

Startpagina
Alle informatie
Opsomming fouten
Doel van deze site
Wie staat er achter?
Waarom deze site?
Beantwoording
Wanneer bereikbaar?
Wat kan ik doen?
Berekeningen?
Copyright

Pagina 2
Wie vraagt aan?
Ex niet te vinden
Verevening
Rekenregels:
- Wet VPS
- Boon van Loon
Convenant
Info aan ex
Uitstel pensioen
Reparatie
Geen verevening
Partnerpensioen
Op risicobasis?
Rijksoverheid (link)
Wezenpensioen
Wet VPS uitsluiten
Afstand Nab.pensioen
Opzettelijk verzwijgen

Pagina 3
Verjaring BW3 178
Oproep geen pensioen
Buitenlands pensioen
Buitenlands huwelijk
Welke rechtsmacht
Conservatoir beslag
Conversie Wettelijk?
Wanneer Conversie
Altijd toestemming
Indexatie na conversie
Ander ver. percentage
Afstand doen
Kosten verzekeraar
Kosten advocaat
Offerte
Overlijden
Alimentatie en:
-Pensioen
-Pré-pensioen
Tijdelijk pensioen
Fiscus en pensioen
Burgerservicenummer
Fiscus en kosten

Pagina 4
Einde samenwonen
Flitsscheiding Geschiedenis :
Partnerpensioen 1973
Boon van Loon 1981
Verevening 1995
Huwelijkse voorwaarde
Wet VPS of
Boon van Loon
Sch van Tafel en Bed
Hertrouw
Waarde-overdracht :
mbt scheiding
mbt partnerpensioen

Pagina 5
Pensioenverweer
Tijdig aanvragen!
Niet tijdig?
Bijzonder Partnerpens
Eerder met pensioen
Uitstel pensioen

Uitleg dmv cijfers
:
Normale verdeling
Wettelijke conversie
Algehele conversie
Conversie ja of nee
Boon van Loon
Plus Art. 30-70

Pagina 6 (Eerlijk?)
Delta lloyd
De helft?
Wettelijke conversie?
Algehele conversie?
Waarde-overdracht?
Verduistering (B)PP?
Samenwoning?
Vereveningsgrens?
Indexering?
Communicatie?
Partnerpensioen?
WVPS voor nov '81?
Boon van Loon:
- verjaart het?
- eerlijk?
- controle cijfers?

Pagina 7
U zoekt een advocaat
Kantonrechter
Probleem advocaat
Nuttige adressen
Waar moet ik zijn?
Grens verevening
Indexering/toeslagen
Info door verzekeraar
Klacht Ombudsman
Advocaat toevoeging
Rechtsbijstand vzi

Pagina 8
Boon van Loon Info:
-Berekening
-Welke aanspraak
-Indexering
-Backservice
-Rechtbanken
-Haviltex-Criterium
-27.11.1981 heilig?
-Juiste tarief!
-Korten
-Al eerder gekort?
Telegraaf 30.04.201

Pagina 9
Siemens/PME

Pagina9a
Rechtsongelijkheid

Pagina10
Foute tarieven
- PME en PMT
- BPF Bouw

Pagina11
Boon van Loon arrest

Pagina11a
Arresten mbt BvL

Pagina 12
Waar heeft u recht op

Pagina 12a
Procederen?

Pagina 13
Eindloon!!!!!
Het grote bedrog!

Pagina 16
Nationale Nederlanden

Partnerpensioen

OPROEP!
FACEBOOK

Gratis opvragen
formulier:
Mededeling van scheiding ivm verdeling van ouderdomspensioen

rijksoverheid

Andere handige links

Partnerpensioen:
Belangrijk!

Nog niet gescheiden?
Pensioenverweer

OPROEP
U ontvangt geen pensioen van uw ex-partner? Zie pag 3:
Boon van Loon

Scheiding niet binnen 2 jaar gemeld bij verzekeraar? Vraag toch om opgave!
Zie pagina 5.

Controle Boon van Loon berekening!
Zie pagina 6

Aantal bezoekers
totaal: 406.655


in 2018 : 36.446
in 2019 : 40.678
in 2020 : 38.162
in 2021 : 38.995
in 2022 : 36.456
in 2023 : 37.433

NB. Zie pagina 8

Betaalt U teveel?
Juiste tarief!

Berekeningsdatum!
Eerst nu aangevraagd U betaalt wel tot 2x teveel

U zoekt een advocaat

 

 

 

 

 

Kvk 08056094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website Pensioen-Scheiden

U vind hier alle informatie om het pensioen bij scheiding op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen. Vind u niet de informatie die u zoekt, neem dan met mij contact op!

Siemens Nederland: Bent u voor 1 mei 1995 van de echt gescheiden dan is het te verrekenen pensioen wat u wettelijk van uw ex-partner dient te ontvangen, te laag vastgesteld!
Neemt u aub. met mij contact op! WIST U DAT.....!

ABP - Bent u van de echt gescheiden voor 1 mei 1995 en nadien opnieuw gehuwd, dan is: Zie ook:

. het Bijzonder Nabestaanden pensioen foutief vastgesteld
. het Nabestaandenpensioen foutief vastgesteld
. het te verrekenen pensioen foutief vastgesteld, indien u bent gescheiden na 27.11.1981 en de opgave van het te verrekenen pensioen na 1 januari 2000 is opgevraagd!
- Het ABP weigert om een opgave te verstrekken van de premievrije aanspraken op het moment van scheiding. Zie ook:

Gescheiden na 1 mei 1995, dan is mogelijk het te verevenen pensioen foutief vastgesteld door het ABP.

Zie mede in dit verband ook de brief van 21.12.2022 van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties!


Vonnis Rechtbank Limburg d.d. 05.01.2022 mbt ABP
Hiermee gooit het ABP haar eigen glazen in. Er is sprake van één groot rookgordijn. Zie ook bovenstaande verwijzing.

Hoger Beroep Hof Den Bosch d.d. 19.02.2008 mbt ABP

Het grote bedrog - PSW artikel 8 lid 1 tot en met 4 -
Gescheiden voor 01.05.1995 en werkte uw ex-partner bij Siemens, dan maakt u aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex!
Ook van toepassing op NN en BPF Zorgverzekeraars!
Zie ook: Arrest Hoge Raad 12.11.1993!

Brieven naar ............. o.a. Hoge Raad der Nederlanden, Naionale Ombudsman, Raad voor de Rechtspraak, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Verbond van Verzekeraars, Omroep Max, Pieter Omtzigt (Tweede Kamer), ABP

Rechtsongelijkheid!
Heeft u uw pensioen verevend via de pensioenuitvoerder?

Dan betaalt u de juiste zorgpremie en trekt u de juiste zorgkosten af en betaalt meestal de juiste loonheffing (inkomstenbelasting)!
Heeft u uw pensioen niet verevend of bent u gescheiden voor 1 mei 1995 of betaalt u alimentatie? Dan betaalt u in ieder geval teveel zorgpremie en soms teveel loonheffing. De Nederlandse Staat steelt in feite van u!
U wordt gestraft als u het aan uw ex uit te keren pensioen zelf uitkeert in plaats van dat door de pensioenuitvoerder te laten uitkeren!


Wist u dat, PensioenScheiden het ABP aangesproken heeft met haar brief van 01.07.2020, en dat het ABP beantwoording weigert?

Wist u dat er mannen/vrouwen, advocaten, pensioenuitvoerders zijn,
- die ............ Lees Verder! (laatste aanpassing 31.05.2023)

Onderstaande pensioenverzekeraars kunnen ongestraft blijven doorgaan met het maken van structurele fouten:

Nationale Nederlanden en BTPF Zorgverzekeraars:
Als u gescheiden bent voor 01.05.1995 en er was sprake van een eindloonregeling, dan is het te verrekenen pensioen te laag of wellicht zelfs op nihil vastgesteld!!!

Delta Lloyd: Als sprake is van een beleggingsconstructie is het mogelijk dat u, als ex-partner niet voor verevening in aanmerking komt. Delta Lloyd rekent niet juist! Nu wel?
ABP, NN, PGB *), PMT, BPF Bouw: Hanteren voor het vervaardigen van een Boon/van Loon-opgave het tarief op de datum aanvraag. Het arrest lappen ze daarmee aan hun laars. Het te verrekenen pensioen wordt veel te hoog vastgesteld. U wordt dus gestraft omdat u te lang gewacht heeft met het opvragen van een berekening! En er zijn meer pensioenuitvoerders die dat doen!!!
ABP, BPF Bouw, Rabobank Pensioenfonds: Wordt het te verrekenen pensioen voor en na ingang geïndexeerd? Te recht niet of terecht wel? Onterecht niet of onterecht wel?

*) Met ingang van 01.02.2019 vervaardigt PGB de opgaven echter weer op basis van de juiste tarieven, dus op basis van de tarieven op het moment van scheiding! U kunt met succes om een herberekening vragen!

Verjaring Boon/van Loon-arrest (scheiding voor 01.05.1995)
BW 3 art 179 2e lid:
Verdeling van een gemeenschappelijk goed kan te allen tijde gevorderd worden, indien bij een verdeling tot de gemeenschap behorende goederen zijn overgeslagen! M.a.w. uw aanspraak op een deel van het pensioen van uw ex, kan niet verjaren!!!!!! Zie ook BW3 art 178 1e lid.

Betaalt u het juiste pensioen aan uw ex-partner?
Wordt u als u gescheiden bent vogelvrij verklaart als het erop aankomt dat uw pensioen juist verdeeld wordt? Is er in Nederland een instelling die boven de verzekeraar staat en uw rechten beschermt? Kan de Rechtbank u beschermen? Een advocaat? De Ombudsvrouw Pensioenen?

Advocaat en Rechter: Weten ze, waar ze het over hebben?
Uw ex spant een rechtszaak aan. Maar wat, als de pensioenuitvoerder in de fout is gegaan? En wat als de advocaat geen of onvoldoende pensioenkennis heeft? Dan kan en mag de rechter geen juiste uitspraak doen!

Krijgt u het juiste pensioen van uw ex-partner?
Vraag altijd om een onderbouwing van de aanspraken!

Wordt uw pensioen geïndexeerd? Terecht of onterecht! Geen proces mogelijk tegen Nederlandse pensioenverzekeraar.

Zonder gesubsidieerde rechtsbijstand kan niet geprocedeerd worden. Het risico is te groot. Waarom?

Brieven naar: De laatste jaren brieven gestuurd naar de betrokken Ministeries en staatssecretarissen, de Kamers en overigen instanties, zodat niemand ooit meer kan zeggen, dat heb ik niet geweten!

Wilt u wettelijke conversie toepassen? Pas op!

Bent u een vrouw en gescheiden voor 1 mei 1995 en deelnemer bij het ABP of het AMP en moet u uw pensioen verrekenen? Dan is het mogelijk dat u al uw pensioen opgebouwd tot de datum scheiding met uw ex-partner verrekent!

Scheiding voor 1 mei 1995. Nooit meer dan 50%!
Wist u dat er een Arrest van de Hoge Raad ligt waarin staat dat u nooit meer dan 50% hoeft te verrekenen met uw ex-partner!

Er is iets grondigs mis met de Nederlandse Rechtsstaat
2015.10.10 - Open aangetekende brief aan ......

Fiscus en kosten!
Wist u dat u alle kosten (o.a. advocaat- en proceskosten) die u moet maken om tot pensioenverrekening (verkrijging) te komen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting?
Geldt ook voor scheidingen na 1 mei 1995, mits .....

Het doel van deze site is:

* een brug te slaan tussen pensioenverzekeraars, bedrijfspensioenfondsen, advocaten, notarissen, echtscheidingsbemiddelaars en beide ex-partners, met name op het gebied van scheiden/delen van pensioenvermogens;

* de informatie die pensioenverzekeraars verstrekken voor scheiding en na scheiding te verbeteren!

* advocaten, notarissen en echtscheidingsbemiddelaars en partners of ex-partners inzicht te geven in de moeilijke pensioenmaterie met betrekking tot scheiding

Wie staat er achter deze site :

Mijn naam is P.G.J. (Peter) Jung. Ik ben ruim 35 jaar werkzaam geweest als pensioenspecialist bij één van de grootste pensioenverzekeraars van ons land.
De laatste 20 jaar met name als specialist op het gebied van scheiding, einde geregistreerd partnerschap en beëindiging samenwonen. Ben zowel juridisch, fiscaal, actuarieel/reken-technisch als administratief-technisch onderlegd!

Het waarom van deze site

In die 20 jaar heb ik ervaren:
- hoe slecht sommige advocaten geïnformeerd zijn op pensioengebied
- hoe slecht sommige verzekeraars (ex) partners informeren
- hoe recht- of onrechtvaardig onze wetgever hiermee omgaat
- hoe ex-partners met elkaar kunnen omgaan.

Wat gaat er fout of is niet goed geregeld:
- sommige verzekeraars verstrekken geen polis aan de ex-partner
- sommige advocaten informeren partners onvoldoende over hun mogelijkheden
- sommige verzekeraars werken niet mee aan een andere verdeling (conversie)
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet dat ze gescheiden zijn
- sommige partners informeren de pensioenverzekeraar niet wat is afgesproken
- sommige verzekeraars verstrekken geen informatie over de mogelijkheden
- sommige verzekeraars maken (bewust) structurele fouten
- indien sprake is geweest van waarde-overdracht wordt meestal niet juist gedeeld

Wat moet anders :
- advocaten moeten zich beter laten informeren
- advocaten moeten (ex)partners beter informeren
- advocaten moeten een waterdichte dagvaarding opstellen
- pensioenverzekeraars moeten meer informatie verstrekken
- pensioenverzekeraars moeten de ex-partner beter informeren
- het pensioenvermogen moet eerlijker verdeeld kunnen worden (=wetswijziging)
- de Nederlandse Staat moet de belastingwetgeving aanpassen

Beantwoording van uw vragen
Wanneer het beantwoorden van uw vraag niet al teveel tijd kost, zal deze gratis beantwoord worden. Stelt u meerdere vragen of vergt de beantwoording meer tijd, dan breng ik u € 36,- per uur of een gedeelte daarvan in rekening. Ook als u denkt mij even niet te kunnen betalen, zal ik u helpen!

U kunt een mail sturen naar : info@pensioenscheiden.nl

U kunt mij bereiken onder telefoonnummer : 06 520 35 795

Bereikbaar:
Maandag en woensdag tot en met vrijdag van 15.00 uur tot 17.30 uur.
Mocht u mij toch niet kunnen bereiken dan spreekt u een boodschap in of SMS't of WhatsAppt u. Ik neem dan zo snel als mogelijk met u contact op.
U kunt me natuurlijk altijd een mail sturen!

Waar kan ik u mee helpen

- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor pensioenverrekening of verevening.
- Een indicatieve opgave vervaardigen van het te verrekenen pensioen
- Onderzoeken of u niet te veel met uw ex-partner moet verrekenen
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor Bijzonder Partnerpensioen.
- Onderzoeken of u in aanmerking komt voor indexering van het pensioen.
- Onderzoeken of u niet teveel indexering betaalt aan uw ex-partner
- Uw ex aanschrijven dat u in aanmerking wilt komen voor pensioenverrekening.
- Dat hij/zij tot betaling overgaat van het te verrekenen/verevenen pensioen.

Inzichtelijk maken Wettelijke of Algehele conversie

Ik kan voor u inzichtelijk maken, wat het betekent in cijfers als overgegaan zou worden tot Wettelijke conversie of Algehele conversie

Wordt uw pensioen echt met 50% verminderd of toch met minder!
Wat zijn de voordelen of de nadelen van conversie!
Of is het misschien toch verstandiger pensioenverevening toe te passen!

Berekeningen
Alle in de site genoemde cijfers zijn indicaties, waar u geen rechten aan kan ontlenen. Voor een nauwkeurige berekening dient u zich te wenden tot uw pensioenuitvoerder.

Copyright

Copyright 2008-2024 PensioenScheiden. Ik behoud mijn rechten voor. Alle vermelde informatie op deze website mag gebruikt worden in artikelen of anderszins, mits hiervoor toestemming is verleend door P.G.J. Jung.