https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id='UA-163596338-1 AMP Scheiding berekening Boon van loon te hoog!

Pensioenfonds Z - Verrekening pensioen te hoog

Betreft: Berekening volgens het Boon van Loon arrest

Mevrouw Y is werkzaam bij een werkgever die onder het AMP viel. De administratie wordt echter uitgevoerd door het ABP.

Mevrouw Y is op 1 februari 1988 van de echt gescheiden en heeft van het AMP onderstaande berekening ontvangen. Gezien de hoogte van het "ongehuwde" Ouderdomspensioen heb ik vraagtekens gezet bij deze berekening.
De waarde van het ongehuwdenpensioen trekt mijns inziens de hele berekening scheef.
Ook bij de de gehanteerde faktoren plaats ik vraagtekens.

Berekening (Boon van Loon) ontvangen van pensioenfonds Y

  Aanspraak Contante waarde Faktor  
OPvr na overlijden man hfl 2.806,17 hfl 5.660,04 2,017 3,6670-1,6500
OP man en vrouw leven hfl 2.806,17 hfl 4.630,02 1,65  
Bijzonder NP hfl 1.480,24 hfl 1.126,46 0,761 18,3980-17,6370
         
Totaal CW   hfl 11.416,52    
        Pensioen X
De helft v/d CW   hfl 5.708,26    
Af: CW Bijz NP   hfl 1.126,46    
Te verrekenen   hfl 4.581,80 1,6500 hfl 2.778,00

De faktoren zijn vastgesteld op basis van een rentevoet van 4% en van de sterftetafels Gehele bevolking
mannen 1985 en 1990 en vrouwen 1985 - 1990

NB. De door het AMP vervaardigde berekening geeft aan dat er geen sprake zou zijn van een ongehuwdenpensioen, maar van een ouderdomspensioen na overlijden van de meeverzekerde man.

Bekende gegevens

Man x Datum scheiding Gebdt man x Gebdt vrouw y Inkomen 1987
  01.02.1988 25.05.1947 23.10.1951  
Leeftijd   40,75 36,33333  
        Inkomen 1988
Diensttijd 01.09.1971 - 01.03.1978 Franchise gehuwd Franchise ong  
Dienstjaren 6 jaar en 6 maanden (20.358:2)x 20/7 14.112 x 10/7  
    = = Gemiddeld inkomen
AOW gehuwd 01.01.1988 hfl 20.358,00 29.082,85 20.160,00  
AOW ongehuwd 01.01.1988 hfl 14.112,00      

Berekening

Diensttijd 01.09.1971 tot 01.03.1978 = 6,5 jaar
Diensttijd nvt
   
OP artikel 6,5 x 1,75 x 24.669,63 = 2.806,17
OP artikel nvt
Totaal OP  
Ongehuwde pensioen nvt
   
Bijzonder NP 5/7 van x = 1.480,24

Waar het mij omgaat is de berekening van het ongehuwdenpensioen en de door het fonds gehanteerde faktoren.

Uit de opgave van het fonds blijkt dat het ouderdomspensioen zolang man en vrouw leven is gelijk aan het ouderdomspensioen van de vrouw na overlijden van de echtgenoot.

Hieruit blijkt dat het fonds voor gehuwde vrouwen geen rekening hield met de gehuwde en de ongehuwde AOW. Een ongehuwdenpensioen was niet verzekerd. Dit zou volgens het reglement eerst het geval zijn voor pensioen opgebouwd na 1 januari 1986.

Geconcludeerd zou kunnen worden dat er een algemene rekenmodule gehanteerd wordt door het fonds en dat de werknemers die de invuloefening doen niet weten hoe e.e.a. werkt.

De gehanteerde faktoren door het fonds lijken mij aan de lage kant. Voor een vrouw van 36 zou ik ongeveer
op een faktor 4 moeten zitten voor een ouderdomspensioen met als ingangsdatum de 65-jarige leeftijd.

In deze zaak dient de vrouw hfl 2.778,- van haar ouderdomspensioen van hfl 2.806,17 op haar pensioendatum
is 98,99% over te dragen aan haar ex-partner. Te gek voor woorden.

Ik verneem graag uw mening!

Graag per mail naar: info@pensioenscheiden.nl

Een aan mij bekende actuaris heeft mij laten weten dat de door dit fonds uitgevoerde berekening niet juist is.

Terug naar PensioenScheiden